Icat Bilər Forum (Tworçestwo/Arts) sälätle yaşlärgä üz işeklären aça! kire kaytirga

Icat Bilər Forum (Tworçestwo/Arts) sälätle yaşlärgä üz işeklären aça!

30 iyun – 5 iyul könnärendä Bilär däülät tarixi-arxeologiya muzey-tıyulıgı territoriyasendä XII Xalıkara «Sələt» yaşlər uku-ukıtu forumınıñ Icat Bilər Forum (Tworçestwo/Arts) smenası uzaçak. Älege smenaga garizalar kampaniyase açık dip iglan itelde!

Icat Bilər Forum (Tworçestwo/Arts) Tatarstan Respublikası Rəise Röstəm Nurgali ulı Miñnexanow yomışı həm yardəme belən 2018 nçe eldan başlap oeştırıla.

Forum katnaşuçılarga icat laboratoriyaləre kısalarında unikal belem həm ekspertlar tarafınnan təkdimnər birü, uku-ukıtu həm mədəniyat programmalarında üzləren kürsətü həm kompetentsiyaləren yaxşırtu, başka katnaşuçılar həm ekspertlar belən professional, mədəni elemtələr buldıru, törle yunəleşlər həm janr üzençəlekləre, şulay uk saylap alıngan yunəleş kısalarında yaña tendentsiyalər belən tanışu, kiləçək üseşkə etərgeç alu öçen mömkinleklər moxite buldıru maksatınnan oeştırıla.

Icat Bilər Forum (Tworçestwo/Arts) töp 3 yunäleş: muzıka biyu häm teatr buença ütäçäk. Saylap alunı uzgan katnaşuçılarnı Tatarstan Respublikasınıñ häm Rossiyaneñ aldıngı belgeçläre sängat eşlekleläre, tanılgan artistları katnaşında kızıklı uku-ukıtu programması kötä.

Forumda aerım başkaruçılar həm kollektiwlar katnaşa ala. Monıñ öçen www.selet.biz saytında bilgeləngən ürnəktə gariza cibərergə kirək. Katnaşuçılar tapşırılgan garizalar, anda kürsətelgən kazanışlar həm icadi nomerlarnıñ wideoyazmaları nigezendəge konkurs nəticəsendə saylanıp alınaçaklar.

Forum 3 etapta ütkərelə:

1 nçe etap – «Katnaşuçılardan garizalar kabul itü»: 2023 nçe elnıñ 11 nçe aprelennən 19 nçı maena kadər. Garizalar kileşengən forma buença www.selet.biz saytında kabul itelə. Garizada icadi nomernıñ wideoyazması bulu məcbüri.

2 nçe etap – «Çittən torıp saylap alu etabı»: 2023 nçe elnıñ 26 nçı maennan 31 nçe maena kadər. Espertlar komissiyase Forumga katnaşuçılarnı tapşırılgan gariza, anda kürsətelgən kazanışlar həm wideoyazmalar nigezendəge konkurs nəticəsendə saylap ala.

3 nçe etap – «Töp etap. Forumda katnaşu»: 2023 nçe elnıñ 30 nçı iyunennən 5 nçe iyulenə kadər. Forumnıñ uku-ukıtu həm mədəni programmalarında katnaşu: ostaxanələr, treninglar, icadi oçraşular, tügərək östəllər, icadi laboratoriyalər həm laboratoriyalərneñ nəticəse bularak gala-kontsert. Forum kısalarında katnaşuçılarnıñ citəkçeləre öçen uku-ukıtu programması karalgan.

Icat Bilər Forumnıñ ütkärelü tärtibe, şartları häm nigezlämäse belän biredä tanışa alasız. 

NIGEZLÄMÄ

Indiwidual gariza

Kollektiw gariza