ARTS BILER FORUM: biyu yunäleşe kire kaytirga

ARTS BILER FORUM: biyu yunäleşe

27-nçe iyun - 2-nçe iyuldä Bilärdä uzaçak ARTS BILER FORUM-nıñ ber yunäleşe – biyu.

Biyu yunəleşe tübəndəge yaş kategoriyalərendə uza:

- 1 törkem: 12-14 yaş;

- 2 törkem: 15-18 yaş;

- 3 törkem: 19-22 yaş.

Ike təcribə kategoriyasen üz eçenə ala:

- A kategoriyase: «Yañarış» (təcribəse 5 eldan kimrək bulgan, respublikaküləm həm munitsipal konkurslarda yugarı urın algan başkaruçı/kollektiwlar öçen təkdim itelə);

- B kategoriyase: «Omtılış» (təcribəse 5 eldan kübrək bulgan, xalıkara, Rossiyaküləm həm respublikaküləm konkurslarda yugarı urın algan başkaruçılarga/kollektiwlarga təkdim itelə).

Yunäleş eçenə tübəndəge nominatsiyalərne ala:

- «Xalık-səxnə biyue» (solo, keçe forma – 5 keşegə kadər, ansambl);

- «Xalık-səxnə biyue stilizatsiyase» (solo, keçe forma – 5 keşegə kadər, ansambl);

- «Zamança biyu» (solo, keçe forma – 5 keşegə kadər, ansambl);

- «Estrada biyue» (solo, keçe forma – 5 keşegə kadər, ansambl).

Başkaruçı yaki kollektiw 2 çıgış əzerli: berençese – milli tatar biyue (ul tatar xalık, tatar biyue ctilizatsiyase həm zamança tatar biyue), ikençese – teləsə kaysı ber nominatsiyadə çıgış yasau.

Nomer ozınlıgı 4 minuttan artık bulırga tieş tügel. Başkaruçı yaki kollektiw yunəleştə 2 nomerdan, nominatsiyadə 1 nomerdan artık kürsətergə tieş tügel.

Bəyaləü kriteriyları:

- başkaru texnikası;

- nomerlarnıñ kompozitsion tözeleşe;

- repertuarnıñ başkaruçılarnıñ yaş üzençəleklərenə turı kilüe;

- artistizm, emotsionallek, səngat obrazın açu;

- repertuarnıñ katlaulılıgı;

- originallek, indiwiduallek;

- muzıkallek həm nomernıñ səngat traktowkası;

- stseniçnost (plastika, kostyum, rekwizit, başkaru kulturası).

Bıelgı forumnıñ töp yañalıgı – icadi laboratoriyalär. Muzıka yunäleşe buença da icadi laboratoriyalär bulaçak. Icadi laboratoriyalərdə katnaşuçılar konkurs programması nəticələre buença ekspertlar tarafınnan saylanıp alınaçak. Katnaşuçılar arasında indiwidual başkaruçılar, kollektiwlar həm kollektiwlardan saylanıp alıngan berniçə katnaşuçı bula ala (bu ekspertlar törkeme karamagında). Hər laboratoriya üzeneñ icadi eşen forumnıñ gala-kontsertında kürsətəçək.

Forum direktsiyaseneñ kontaktları:

tel.: +7 9276705671 (eş wakıtı: 9.00-20.00).

email: artsbilerforum@selet.biz.