«BikaFest» tormışnı üzgərtə!» kire kaytirga

«BikaFest» tormışnı üzgərtə!»
Röstəm Bikmullin istəlegenə bagışlangan «BikaFest» festiwalenä garizalar kabul itü kampaniyaseneñ iñ kızgan çorında bez şuşı bəygeneñ uzgan elgı jiñüçeləre — gran-pri iyaləre belən söyləşergə, alardan uñış seren soraşırga buldık.

Danis Xismətullin, «Ədəbiyat» nominatsiyasendə gran-pri iyase:

— Danis, ädäbiyatka bulgan mäxäbbät siña kemnän küçkän?

— Ädäbiyatka mäxäbbät kemnän küçkänen belmim dä, üze tugandır inde ul.

— Uzgan elda «BikaFest» bäygesendä berençe tapkır katnaşuıñ ideme?

— «BikaFest»ta ikençe tapkır katnaşuım ide, häm ul uñışlı buldı.

— Festiwal turında kayan beldeñ, aña ozak äzerländeñme?

— 2017-nçe elda «Sälät-Şäxes» alanında berençe äydamanım Göliya apa Imamowa söyläde, ul elnı çıgışıma 1 ay äzerlängän idem, ütkän el 2-3 ay aldan äzerlänä başladım.

— Nindi äsär saylagan ideñ?

— 2017-nçe elda Gabdulla Tukaynıñ «Sərläüxäsez» şigıre ide, ä ütkän el - Bulat Ibrahimnıñ «Ike telsez» şigıre.

— Jyurida kemnär ide, kem aldında çıgış yasaganda aeruça dulkınlandıñ?

— Jyurida G.Kamal häm K.Tinçurin teatrınıñ aldıngı aktyorları – Oleg Fazılcan, Daniya Nurlı, Zölfät Zakirow häm tanılgan ädiplär Luiza Yansuar, Rämis Aymät ide. Älbättä, dulkınlanu bar ide, läkin anı ikençe planga kuydım.

— Festiwalgä ciñäm dip bardıñmı, ällä inde katnaşıp kına karıym, dideñme?

— Berençe elnı katnaşıp urınsız kaytıp kittem, läkin bırçılmadım, çönki əle ikençe elda katnaşu mömkinlegem bar ide. Ä uzgan el urın öçen barmadım, älbättä, ruxi yaktan üsər öçen bardım, çönki anda kızıklı şäxeslär belän äñgämälär häm ostaxanälär ütä.

— Bu ciñü tormışıñnı niçek üzgärtte?

— Bügenge köndä min üz xıyalıma ireşep baram: Kazan teatr uçilişçesına ukırga kerdem.

— Bıelgı katnaşuçılarga nindi kiñäş biräseñ?

— Yaña yazuçılarnı, şagıyrlärne ukısınnar, yaktılıkka omtılsınnar, iñ möhime - ber cirdä tuktalıp kalmasınnar!

«Wokal» nominatsiyasendə gran-pri yaulagan «Bəyrəm» ansambleneñ
jitəkçese Gölnaz Nail kızı Əkbərowa:

— «Bäyräm» ansamblen başka wokal ansambllärdän aerıp toruçı üzençälek närsä?

— «Bəyrəm» — üzençəlekle folklor ansamble. Ansamblneñ katnaşuçıları cırlıylar da, biilər də, törle uen korallarında da uynıylar. Üz icatıbız belən bez tarixıbıznı, xalkıbıznıñ goref-gadətləren saklarga tırışabız.

— Bügenge köndä ansambldä niçä keşe?

— Bügenge köndə ansambldə 17 keşe. Alar — KFUnıñ «Filologiya həm mədəniyatara kommunikatsiyalər institutınıñ» 1-2 kurs studentları.

— «BikaFest» konkursında katnaşu ideyase kayan häm kemdä barlıkka kilde?

— «BikaFest» festiwale turında bez küptən belə idek həm şunda katnaşırga xıyallana idek. Şundıy yugarı dərəcədə ütkərelə torgan bəygedə katnaşu beraz kurkıttı, əmma də ləkin garizanı birergə kıydık.

— Festiwaldä tulı sostaw belän katnaştıgızmı? Nindi muzıkal äsär saylagan idegez?

— Əye, tulı sostaw belən katnaştık. Cırlarnıñ berse — tanılgan xalık cırı «Kübələk», bez anı üzebezneñ üzençəlekle aranjirowkada eşlədek. Ikençese — küñelle cır «Əngeri».

— Gran-pri yaulaganıgıznı belgäç, nindi emotsiyalär kiçerdegez? Balalardan kübräk sez alar öçen şatlangansızdır!

— Əlbəttə, barıbız da bik küp emotsiyalər kiçerdek, kötməgəndə uñışlı nəticələrgə ireştek bit. Gran-pri yaulaganıbıznı belgəç, bez bik şatlandık, alga taba icadi üseş alırga ilhamlandık.

— Jyuri küñelen närsä belän yauladıgız dip uylıysız?

— Bez üzebezneñ icatıbıznı çın kuñeldən, açık yörəktən barlık tamaşaçılarga həm jyuri əgzalarına citkerergə tırıştık. Bəlki, şul ciñərgə yardəm itkənder.

— Bügen ansambl ni xäldä?

— Bügenge köndə ansambl yaña yaş sələtle studentlar belən tulıp bara. Bez yaña repertuar əzerlibez, törle bəygelərdə, festiwallərdə katnaşabız. Bıel ansambl Ewropada bulıp kayttı. Tatar xalkınıñ borıngı cır-biyuləren Ispaniya həm Frantsiya şəhərlərenə təkdim ittek.