Сәләттә лидерлык мәктәбе кире кайтырга

Школа лидерства в Сәләт

Бу көннәрдә Биләр музей-тыюлыгытерриториясендә «Сәләт» форумының йомгаклау, алтынчы сменасы - ЛИДЕРЛЫК БИЛӘР ФОРУМ (ЛИДЕРСТВО/LEADERSHIP) уза. Бай уку-укытупрограммасы кысаларында катнашучылариҗтимагый оешмалар вәкилләренең һәмбелгечләрнең остаханәләрендә булалар. Остаханәләрнең өлкәләре төрле: SMMнан алып, актерлык осталыгына кадәр. Алар балаларгакиләчәктә һөнәр сайларга, максатлар куярга ярдәм итәчәк.

Ничек лидер булырга һәм ул нинди мөһимсыйфатларга ия булырга тиешлеге турында без «Фабрика-Дети» проекты укытучысы һәм остазыДинара Сәгъдиева, «NAMES» эшмәкәрләр клубы вице-президенты Ксения Фәйзуллина һәм Мәскәүполитехник университетының студентлар «SWIPE» тренинг үзәге җитәкчесе Татьяна Бизина беләнсөйләштек.

Динара Сәгъдиева балаларга лидерның бизнес-тирәлектәге позициясе турында сөйләде һәмэмоциональ интеллектның мөһимлегенбилгеләп үтте.

Мин Сәләттә 8 ел әйдаман булып эшләдем һәмбүген беренче тапкыр спикер буларак чыгышясадым, минем өчен бу искиткеч тәҗрибә һәм зуралга таба сикереш. Минем төп юнәлешем - лидерлык, ә проектта мин остаз булып эшлим, андабез балаларны эшмәкәрлек эшчәнлегенең төпкүнекмәләренә өйрәтәбез. Бу уңайдан үземнеңостаханәмне эшмәкәрлектә лидерлык темасынабагышларга булдым.

Минемчә, лидерның иң төп сыйфаты – кыюлык. Ул үз өстенә җаваплылык алырга һәм актив хәрәкәт итәргә курыкмаска тиеш. Шулай ук ул максатчан, тәвәккәл, пунктуаль һәм игелекле булырга тиешдип тә өстим. Игелекле дигәндә мин идеальлидерның башка кешенең хәленә керү сәләтенә иябулырга тиешлеген күз уңында тотам, чөнки күпкенә яхшы җитәкчеләр - беренче чиратта, уртак тел таба белү ярдәмендә дус булучы һәм эшпроцессларын җайга салучы кешеләр.

Шундый гыйбарә бар - «дөньяны үзгәртергәтеләсәң, үзеңнән башла». Минемчә, чын лидерларүз юлларын, беренче чиратта, үз-үзләрен үзгәртүдән башлый, ә ниндидер масштаблынәрсәләрне инде соңыннан уйлап таба. Бу үзөстеңдә гаять зур эш һәм күп кенә авырлыкларныҗиңү.

Шулай ук Ксения Фәйзелхакова, җитәкчеләрнеңһәрвакыт күз алдында булмавы сәбәпле,аларның эшләрендә үзара ярдәм итә белүенеңмөһимлеген билгеләп үтте.

Минемчә, лидер - үз командасының ихтыяҗларынтыңлый, ишетә, кайгырта һәм аңлый белгән кеше. Шул ук вакытта син күләгәдә калып та, лидербулып эш итә аласың, актив лидер да була аласың. Ягъни формаль һәм формаль булмаган: формальлидерны барысы да тавыш бирү ярдәмендәсайлыйлар, ә икенче очракта тавыш бирүнеңбөтенләй кирәге юк, чөнки барысы да бу кешенеңлидер булуын тоя һәм аның фикеренә колак сала.

Шуны да әйтеп үтәм, яхшы команда җыя алырлыкбик күп әйбәт җитәкчеләр бар, әмма бары тик чынлидер гына коллективның эшен көйли генә түгел, аны саклап та тора алачак.

Татьяна Бизина, кайбер башка мөһимсыйфатларны билгеләп, тенденцияне дәвамитте.

Яхшы лидер булу өчен үз эшеңне яратырга һәм, балаларга әйткәнемчә, үз командаң һәм үзең беләнсинхрон элемтәдә булырга кирәк.

Яхшы лидер, беренче чиратта, үз артыннан алыпбарырга, командага ярдәм итәргә һәм команданыңһәр әгъзасының потенциалын мөмкин кадәр күбрәкачу ысулларын эзләргә әзер булган, ачык кешебулырга тиеш. Мондый кешеләр сабырлыклары һәмаралашучанлыклары белән, шулай ук бөтен булганяңалыкларга омтылулары белән аерылып торалар. Кыскасы, бу барысын да диярлек белүче һәмбарысына да өлгерүче кеше.